}

Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2015

10 very common English expressions

In this lesson you will learn 10 very common English expressions used in everyday conversation. Take a quiz on the lesson to test your understanding at http://www.engvid.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου