}

Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Elementary Tests

Elementary Tests - PET / KET Practice

 Here you will find easy grammar worksheets with short questions covering
basic grammar rules, basic vocabulary, short readings for beginners.
Mostly easy tests are good resources to practice for Cambridge's KET
(Key English Test) and PET (Preliminary English Test) exams.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου