}

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

Santa, Christmas Jokes

 Merry Christmas Logo | Christmas | Santa | Ho Ho Ho

Merry Christmas |Santa, Christmas Jokes, A Letter from Santa: Santa's Christmas Jokes

Merry Christmas.com and Santa presents a selection of Christmas jokes for you to enjoy. 


Christmas JokesChristmas Jokes

Santa Jokes 

Christmas Jokes

Reindeer Jokes 

snowman Jokes 

Elf Jokes

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου