}

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

10 Common English Words with Slang Meanings

10 Common English Words with Slang Meaningsdough (noun)

Regular meaning: the mixture of flour, water, and other ingredients used to bake bread


dough

Slang meaning: money


  • They lost a lot of dough in that bad business deal.
  • I’m getting a weekend job to make some dough on the side.
  • READ MORE.......

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου