}

Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016

Index of Commonly Confused Words

commonly confused words - (Getty Images)Glossary of Usage: Index of Commonly Confused Words:

 "Advice" or "advise"? "Farther" or "further"? "Principal" or "principle"? It's easy to confuse words that are similar in sound, spelling, or meaning. But with a bit of review it's also easy to clear up such confusions.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου