}

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Halloween: History and traditions

Webquest: Halloween: History and traditions | Onestopenglish: Halloween banner 2014

This spooky webquest includes activities on popular Halloween traditions, global celebrations and terrifying tales.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου