}

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016

Letter from Santa Claus

Letter from Santa Claus when u write Santa!

email Santa to send your letter to Santa

Write a letter to Santa Claus?

Yes kids its true! Just finish this letter, Santa's waiting for you!
From the North Pole,
Santa will send your reply... faster than
Rudolph the reindeer can fly!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου