}

Σάββατο, 5 Ιουλίου 2014

"Used to" with Infinitive or Gerund

"Used to" with Infinitive or Gerund - Explanations and Examples

Tommy used to go everywhere with his teddy bear

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου