}

Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

Sherlock Holmes - The Blue Carbuncle


 

The cases of the greatest of the detectives, Together the intrepid detective sherlock holmes and his faithful companion ,Dr. Watson, solve the mysteries of copper beeches, a Greek interpreter, the Norwood builder, a resident patient, the red-headed league, and one final problem

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου