}

Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

WORD OF THE DAY : WΕΑLTH


Thesaurus-Synonyms-  WΕΑLTH

'wealth' noun the money and other possessions that someone owns, especially a large amount of money and possessions, or the fact of having a large amount of money and possessions: We wish you health, wealth, and happiness in your future life together.
* πλούτη-ος, η κατάσταση κατά την οποία κάποιος χαρακτηρίζεται πλούσιος

[affluence] a state in which someone has plenty of money and is able to live relatively comfortably: The affluence of most people in the West contrasts starkly with the poverty of the vast majority of people in Africa and Asia. * πλούτος, ευμάρεια, ευπραγία

[fortune] a very large amount of money: He made a fortune from that invention. * περιουσία

[luxury] a state in which you have a very easy and comfortable life and use the best and most expensive kinds of goods and services: If you win the lottery, you’ll be able to live in luxury for the rest of your life. * πολυτέλεια, τρυφηλότητα, χλιδή

[means] money that you have available or can use to live on: Obviously, if you live beyond your means, you will end up in debt.
* πόροι, (οικονομικά) μέσα, εισόδημα

[prosperity] a state in which things are going well for you and you have lots of money: In the days of his prosperity he would think nothing of spending £500 on a night out. * ευημερία, ευπραγία, προκοπή

[riches] (formal) money and other valuable objects or products, or wealth: The riches obtained from the rubber trade built these splendid mansions. * πλούτη, θησαυροί, πολύτιμα αντικείμενα ή προϊόντα

[treasure] a collection of valuable objects such as jewels and coins, especially when hidden away or buried: He dug up an old wooden chest full of treasure. * θησαυρός: οτιδήποτε πολύτιμο, όπως κοσμήματα ή σπάνια νομίσματα

taken from the BETSIS ELT DICTIONARY & THESAURUS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου