}

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

FCE Speaking: Practice tests and tips

FCE Speaking: Practice tests and tips for students preparing for the First Certificate Speaking test.: If you've signed up for the First Certificate in English exam and need help with the Speaking test, then this page is here to help. You'll find below an overview of the oral exam plus tips to help you do your best on the day of the FCE test.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου