}

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

The Muppets Get With The Times, Post Selfies On Instagram

The Muppets Get With The Times, Post Selfies On Instagram The Muppets (or Disney's marketing executives) have created an official
account on the social network to promote the upcoming movie "Muppets
Most Wanted." The Muppets may have been "born" in 1955, but when it
comes to taking selfies, they act like teenagers   .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου