}

Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

modals revision

MODALSGeneral characteristics of modal auxiliaries

Uses of modals to express ability

 Uses of modals to express permission and prohibition

Uses of modals to express certainty and possibility

Uses of modals to express deduction

Uses of modals for offers, requests, suggestions

 Expressing wishes with 'wish', 'if only', etc.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου