}

Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

20 words that originated in the 1920s

20 words that originated in the 1920s | OxfordWords blog

 1920s

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου