}

Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Hogwarts school is here now

Hogwarts > Enroll Now: 

 Hogwarts is Here (HiH) is an incredibly immersive online experience, created by fans, in order to simulate the Wizarding World universe online. Begin by opening a Gringotts Vault, shop for school supplies, enroll in online Hogwarts courses and much more!
Best of all, it's free!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου