}

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

cooking

LearnEnglish Teens – British Council
Speaking of cooking....check out this vocabulary activity from our website! Do you know the cooking words that go with each picture? Find out here: http://bit.ly/1GBN2jV
We have lots more great vocabulary exercises here, at three levels from A1-B1: http://bit.ly/1tMBZce
Neil

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου