}

Κυριακή, 26 Απριλίου 2015

PLURAL

Why do we add S to some words but ES to others? And when a word ends with Y, how do we know whether to change the Y to I before adding the plural suffix? And why on earth does knife become knives? You can unravel these mysteries with six simple rules.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου