}

Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

Jack Speak - Naval Language and Slang of the Royal Navy

Jack Speak - Naval Language and Slang of the Royal Navy

 Navy Cannon Being Fired

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου