}

Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015

Conditionals

Conditionals | LearnEnglishTeens We use conditional sentences to say one thing depends on
another. They can be used to talk about real or imaginary situations.
One of the clauses starts with
if (or a similar word) –
this is the conditional clause. The other clause talks about the result
of the conditional clause happening.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου