}

Κυριακή, 31 Μαΐου 2015

hand gestures

Hand Gestures Infographic- the kids love this one- they have always heard rumors of our gestures having different meanings in other countries- this is not only good for students to learn, but the premise behind valuing differences and respecting cultures is incredibly important.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου