}

Σάββατο, 9 Μαΐου 2015

News of the day

Home | First News 

Election – winners and losers

David Cameron will stay as Britain’s Prime Minister after the nation
spent all day yesterday (Thursday 7 May) voting for a new government in
the General Election.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου