}

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

Partitive Expressions with Uncountable Nouns

Partitive Expressions with Uncountable Nouns | EnglishClub

 This is a list of one hundred partitive expressions containing a
partitive + uncountable noun, each with an example sentence. The
expressions are in alphabetical order based on the uncountable noun.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου