}

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

Quantifiers / Determiners

   

 Quantifiers state precisely or suggest approximately the amount or the number of a noun. (They quantify) They can be grouped by the noun types they quantify. These expressions are mainly “some, any, many, much, a lot of, a little, a few …etc.
 http://www.grammarbank.com/quantifiers.html
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου