}

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

PLAY TIME with reading comprehension games

WPSU Education - Blue Ribbon ReadersInteractives

questioning cubeThese interactive activities are designed to improve word recognition and 
encourage reading comprehension in readers in kindergarten through fifth grade.
the detective's notebook

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου