}

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

A very concise dictionary of student slang

A very concise dictionary of student slang | Education | theguardian.com
Scrabble tiles spell out LOL 

Student slang is a rapidly changing lingo, and you don't want to get caught out during freshers week confusing "hench" with "dench". In the interests of preserving your cool, here's our glossary of well-worn faves

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου