}

Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

WRITING ACTIVITIES

It can be difficult finding good attractive models for the typical writing tasks that students have to do. Here are some that are really fantastic!

Step by step writing help:
– for elementary | A1 & A2 students with worksheets http://goo.gl/E9OFgW

– for intermediate | B1 & B2 students with downloads & transcript http://goo.gl/6I3Ysv

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου