}

Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

Quiz - Everyday English

Quiz - Everyday English | Oxford Online EnglishOxford Online Englishooe_selected_logo

Even students who have been studying English for a long time often make mistakes in simple, everyday situations. This quiz tests your ability to say the right thing.
Level: All

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου