}

Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

DESCRIBING MEN / WOMEN YOU LIKE


Talking about women you like


 

Talking about men you like


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου