}

Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2015

CONFUSING WORDS : DURING vs WHILE

It’s easy to confuse “during” and “while” because they mean almost the same thing. We hope this grammar card is helpful in figuring out the difference. :O):

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου