}

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015

PLURAL

Why do we add S to some words but ES to others? And when a word ends with Y, how do we know whether to change the Y to I before adding the plural suffix? And why on earth does knife become knives? You can unravel these mysteries with six simple rules.:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου