}

Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

PHRASAL VERBS party

It's Phrasal Verb Thursday. Check out this week's phrasal verbs related to the theme of 'party.' Do you like to dress up and go out, or do you prefer to stay at home and hang out with friends? #AmericanEnglish:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου