}

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

Canada - the biggest country in the New World

Focus on Canada - intermediate English

 Preliminary oral exercise,  or final written exercise (or both!) Rapid reading/ oral or written
expression.

 Parliament building Ottawa

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου