}

Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016

10 surprising facts about Ancient Egypt

10 surprising facts about Ancient Egypt | History Extra

 The land of the pharaohs is famous for its huge pyramids, its bandaged
mummies and its golden treasures. But how much do you really know about
ancient Egypt? Here, Egyptologist Joyce Tyldesley shares 10 lesser-known
facts…


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου