}

Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2016

Epiphany

epiphany-feast-day-magis-visit-baby-jesusEpiphany - Trend Watch 01/05/2016 | Merriam-Webster

 The feast of Epiphany celebrates the coming of the Magi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου