}

Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2013

Reflexive Pronouns

Reflexive Pronouns
Reflexive pronouns are ones that are used when the complement of the verb in the sentence is the same thing as the subject. So what does that mean? Let’s look at an example:

  • She hurt herself.  
  • READ MORE....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου