}

Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

British Politeness – Is this true or a stereotype?

Learn English with the Premier League | Premier Skills English

 We interviewed fifteen football fans living or studying in the UK. We
asked questions about football, living in the UK, the best way to learn
English, the weather and much more.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου