}

Σάββατο, 10 Μαΐου 2014

Mother’s Day Special

supermomRealLife English – Podcast #56 – Yo Mama!! Mother’s Day Special:Awww Yeah to all mums out there!!!

In this episode Chad and Justin talk about all the trouble and problems they caused their mother’s as children, fond memories of their mom’s growing up, and introduce you to offensive “yo mama” jokes.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου