}

Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Nicola Tesla: The Forgotten Inventor | Listen & Read

Nicola Tesla: The Forgotten Inventor | Listen & Read | Spotlight

 Publicity photo of Nikola Tesla sitting in his laboratory, December 1899.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου