}

Κυριακή, 25 Μαΐου 2014

How to draw animals

How to draw animals | TeachingEnglish | British Council | BBC:Do you teach young learners? Do you often have to draw animals on the board? In this video, Paul Millard from the British Council in Vietnam provides drawing tips to help you improve your artistic skills!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου