}

Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Happy World Turtle Day!

About world animals and endangered species with King Dom

 Happy World Turtle Day! Did u know the oldest turtle known to live,
HARRIET, was found by Darwin! She lived to be 179 years old, died in
2005. Learn more about rare species and endangered species here-->
http://www.planetpals.com/endangered_species.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου