}

Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

A Brief History of Writing

 We do it every day, on paper, on our phones and on computers. But, what
do you know about the history of writing? Watch this clip to find out
more.
A Brief History of Writing | LearnEnglishTeens

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου