}

Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

synonyms

Φωτογραφία: Do you find yourself using the same adjectives over and over again? Learning synonyms (a word that means nearly the same as another word) is a fantastic way to increase your vocabulary. Check out this American English at State graphic with synonyms for the words "great," "interesting," and "angry." What are other synonyms for these words? #AmericanEnglish

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου