}

Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Dylan Thomas

   by  LearnEnglish – British Council

Find out more about the life and work of the great Welsh poet, Dylan Thomas in these BBC links.
Under Milk Wood - http://www.bbc.co.uk/programmes/b0076htk
Biography - http://goo.gl/F3fHSa
A life in pictures - http://goo.gl/4AltYO

Neil
Richard Burton, Matthew Rhys, Ruth Jones star in Dylan Thomas's classic 'play for voices'.
bbc.co.uk

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου