}

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

10 Words and Phrases That Cause Confusion Between Brits and Americans

10 Words and Phrases That Cause Confusion Between Brits and Americans | Mind The Gap | BBC America

(Photo: Fotolia)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου