}

Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2014

STILL, YET, and ALREADY

Φωτογραφία: Are you still looking for an easy way to remember when to use the words STILL, YET, and ALREADY? Then check out this American English at State graphic that explains these three words and their different uses! Write us example sentences using these words and share with us here. #AmericanEnglish

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου