}

Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

Persuasive Games

Persuasive Games - Games.: Persuasive Games has a diverse portfolio of successful videogames. These games are designed for advertisers, public policy makers, corporate trainers, educators, news organizations—as well as ordinary people.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου