}

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Video Dictionary: Vidtionary

Video Dictionary: Vidtionary

Vidtionary is a video dictionary. It defines and expresses words through
images. It is suitable for language learners, both native speakers and
students of English as another language (ESL or EAL). Vidtionary is also
a good tool for teaching visual literacy and graphic design. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου