}

Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

MEET ALICE the chat bot

chat bot - EFL CLASSROOM 2.0

  Talk To Alice.    She's  really popular and your students will
love her. She never tires and keeps talking and talking. Handy question
selections so no typing necessary! 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου