}

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

Famous Love Quotes, Poems & Sayings

The Love Quotes Encyclopedia: Famous Love Quotes, Poems & Sayings: Love-
It is not a word, nor a single action. 


In truth, it can never be wrong 

Like the sunrise, perfect in every possible way. 

It is many things and yet it must exist 

In the small space of the heart.

 Once found it can bloom endlessly, with no cease. 

It can choke one's throat, bring one to tears...

 But it never hides in shadows or in darkness 

It never feeds itself on deception.

 It grows with trust, honesty and compassion. 

Nothing less, always more.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου