}

Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

MODAL VERBS

All modal verbs are auxiliary verbs, which means they can only be used with a main verb. Modal verbs cannot be a main verb. They are used to express ideas such as possibility, prediction, speculation, deduction and necessity.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου